dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
 

dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
   
 
dertig32 :: het bureau voor advies, coaching en innovatie
 
 

Vanuit coaching, loopbaanbegeleiding, “spiegelende” gesprekken op directieniveau, mentorschap en activiteiten in het kader van de talentenmaatschappij gelieerd aan diverse koepelorganisaties, bedrijven en Hogescholen in Nederland en Europa.
 
Adviseur aan “groene” platforms en organisator van diverse grensoverschrijdende en innovatieve studiereizen en congressen in Nederland en Europa. Vanuit de wereld van de Vrijetijd en het Welbevinden van de mens.
 
Mentor, adviseur en gastdocent van respect. HBO NL in Arnhem, Kenniscentrum Toerisme en Recreatie Brabant, Zeeland, Limburg en Mondriaan College in Den Haag
 
Diverse adviesopdrachten uitgevoerd voor ondermeer:

- Intergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest Friesland click hier voor het rapport
- Het Bureau Toerisme Zeeland [reorganisatie]
- Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland (de Toekomstvisie: "uit de schaduw van de
  legende") en het Marketingplan AGROTOERISME click hier voor het rapport
- RECRON ("Recreatieondernemers: Samen en Alleen", Recreatie en Tourisme op weg naar
  2019) - click hier voor het rapport
- Stichting Plattelands Projecten Friesland click hier voor het rapport
- Staatsbosbeheer - click hier voor het rapport
 
Reorganisatie directeur regio VVV Arnhem.
 
Lid Visitatiecommissie gemeente Oostburg [recreatiebedrijven]
 
Adviseur gemeente Maastricht [ontwikkeling historische route Maastricht/Boulogne sur Mer].
 
Mede auteur van het masterplan toerisme & recreatie van Voorne-Putten/Rozenburg 2000 - 2002.
 
Projectleider toerisme IJmond IJzersterk.
 
Organisator innovatieve studiereis naar de Oostzeekust [1995].
 
Initiator en organisator van de Eerste Nederlandse Badplaatsen Konferentie [1995]
 
Adviseur Toerisme Economisch Platform Noordwijk
 
Deels opdrachtgever en adviseur van de rapporten ‘Stroomlijnen van het Toeristisch Kustbeleid’ (1994), ‘Inventarisatie Evenementen aan de Nederlandse Kust (1994), ‘Bereikbaarheid van de Nederlandse Kust’ (1994).
 
Directeur/projectleider Samenwerkende Kust VVV’s.
 
Directeur École Tunon, internationaal onderwijsinstituut toerisme.
 
Ruime ervaring op het commerciële vlak in zowel de Nederlandse als de internationale hotellerie en horeca op het gebied van mens en arbeid.
 
Brede ervaring in het nationaal en internationaal netwerken en in het tot stand brengen van gecompliceerde allianties tussen overheden en bedrijfsleven in binnen- en buitenland.
 
Communicatienetwerk tussen overheid en bedrijfsleven in Rotterdam opgezet vanuit de VVV organisatie.
 
Het opbouwen van een professionele VVV marketing & sales organisatie in Rotterdam.
 
       
   
dertig32 - úw intermediair voor kennis en innovatieve ideeën
   


Privacy Statement
| Web design door KINET e-Solutions